PRISER

ETT RENT HEM utnyttjar ej människor i prekära situationer för utförandet av våra tjänster, varmed våra priser är enligt gällande lagar och regler samt generellt överensstämmande med prisbilden för branschen.