TÖMMA DÖDSBO

TÖMMA DÖDSBO

Tömma dödsbo Stockholm & hem

Tömma dödsbo eller hem?
Ska du tömma ett dödsbo i Stockholm eller har en anhörig som står inför en äldreflytt till ett äldreboende, eller är du på väg att flytta utomlands, kanske ska flytta ihop och bli sambo…….och nu har ett hem för mycket?……
Vi ordnar allt med en helhetslösning om önskas för att tömma ert dödsbo eller hem. Alternativt tjänster efter behov för en enstaka tjänst. Vi tömmer, bortforslar, köper och städar dödsbo och hem.

TÖMMA DÖDSBO STOCKHOLM

TÖMMA DÖDSBO & HEM

VAD VI GÖR
ETT RENT HEM erbjuder all typ av tjänster för att tömma dödsbo och hem exempelvis flytt till äldreboende. Vi erbjuder Helhetslösning där alla tjänster ingår och Tjänster efter behov för enstaka tjänst. Vi skräddarsyr din tjänst utifrån ”var du står” med ditt dödsbo, ditt behov.

MÅNGÅRIG ERFARENHET

TRYGGHET & KVALITET
ETT RENT HEM har många års erfarenhet med hantering av dödsbon, allt från att tömma dödsbon, värdering av lösöre, köp och sälj till den avslutande städningen av dödsbo och hem. Och vi kan garantera kvalitet och trygghet vid utförandet av våra tjänster.

TÖMMA DÖDSBO STOCKHOLM – VÅRA TJÄNSTER

KOSTNADSFRITT HEMBESÖK & KONSULTATION

Och förutsättningslöst

Vid kundbesök avseende tjänsten tömma dödsbo samt efter flytt till äldreboende möts vi ofta av hem där det för länge sen har varit full aktivitet. Därefter under många decennier har det sparats och lagrats i alla tänkbara utrymmen. Därför erbjuder vi ett kostnadsfritt besök/konsultation av dödsbo Stockholm, hem/äldreflytt för att uppskatta boets omfattning, hantering och prissättning.

HELHETSLÖSNING

Allt i ett paket

Att tömma dödsbo Stockholm & hem exvis vid äldreflytt med en helhetslösning innebär att vi erbjuder en komplett tjänst där vi utför alla tjänster, samordnar hela processen från att tömma dödsboet tills allt är utfört och klart – allt i ett paket, enligt överenskommelse.

ENSTAKA TJÄNSTER

Tjänster efter behov

Om en helhetslösning inte är det bästa alternativet för er för att tömma ert dödsbo eller hem, så erbjuder vi enstaka tjänster utifrån dina behov och önskemål. T ex endast dödsbotömning med bortforsling av lösöre eller endast dödsbostädning eller en flyttstädning exvis efter äldreflytten. Vi skräddarsyr din tjänst oavsett det är ett litet eller stort dödsbo, hem eller äldreflytt.

TÖMNING OCH BORTFORSLING

Tömning och transport av lösöre och bohag

När tömning av dödsboet alt. bostaden är avklarat utför vi därefter bortforsling av dödsboets resp. hemmets lösöre, bohag om önskas till välgörenhet för återbruk. Grovsopor till ÅVC:en för återvinning. Samt gods för magasinering. Allt efter önskemål och överenskommelse.

BOFRTFORSLING TILL ÅTERVINNING, ÅVC

RUT-avdrag gäller ej

Bohag och lösöre som inte kommer att återbrukas dvs grovsopor transporteras till återvinning, ÅVC, för att där hanteras på bästa möjliga miljövänliga sätt. För transport till återvinning medges ej RUT-avdrag enl. Skatteverkets regler.

BORTFORSLING TILL ÅTERBRUK

Second hand, välgörenhet etc.

Bohag och lösöre bortforslar vi till återbruk om önskas t.ex till välgörenhet, second hand etc.

TUNGTRANSPORT

För det allra tyngsta

I samband med tömning av dödsbo (alt. bostad icke juridisk person) hanterar vi  tungtransporten då behovet finns. T ex piano, flygel, orgel, kassaskåp, vapenskåp, byggavfall, extremt stora/tunga skåp och annat stort å tungt.

MAGASINERING

Vi hanterar allt för magasinering

Vid en dödsbotömning eller bohagstömning och det finns lösöre alt. bohag som ni vill spara och hantera vid ett senare tillfälle, ordnar vi allt med transport och magasinering på plats av ditt gods vid det förråds-företag du valt. Vid flytt till ny bostad har man dessutom rätt till RUT-avdrag för hantering och transport till och från magasinering.

KÖPER DÖDSBO OCH HEM

Om du vill sälja

Har du lösöre och bohag som du vill sälja kan vi göra uppköp av dödsbon och hem. Vi köper dödsbon och hem, hela hem eller delar av och enstaka föremål beroende på vad som är lämpligt för vidare försäljning.

VÄRDERING

Kostnadsfritt

Om du väljer vår helhetslösning eller tömma dödsbo i Stockholm eller bostad som ej är dödsbo erbjuder vi kostnadsfri värdering av det lösöre, bohag med stor efterfrågan och attraktivt för vidare avyttring.

VAD VI KÖPER

Efterfrågan & andrahandsvärde är avgörande

Det som är avgörande för vårt intresse är lösörets, föremålets andrahandsvärde samt hur stor efterfrågan för vidare avyttring vid aktuella marknadsplatser och andra intressenter.

DÖDSBOSTÄDNING & FLYTTSTÄDNING

Städning dödsbo och hem

För städning av dödsbo och hem, exempelvis efter äldreflytt, erbjuder ETT RENT HEM det mesta i städväg. Vår städning klarar alla behov och krav inför visning, försäljning och när bostaden ska återlämnas till hyresvärden. Även sanering. Läs mer om dödsbostädning

KVALITETSSÄKRAD STÄDNING

För din trygghet

Vi vill leverera bästa resultat och för din trygghet erbjuder vi KvalitetsSäkrad städning, KvalitetsGaranti & Nöjd-Kund-Garanti på dödsbostädning och flyttstädning av bostad som inte är ett dödsbo.

STÄDNING MED KVALITETSGARANTI

Kvalitetsgaranti

Mäklarsamfundet: Vi följer Mäklarsamfundets rekomendation för flyttstädning.
Checklista: All städning av dödsbo och bostad som inte är dödsbo följer strikt en checklista.
Nöjd-Kund-Garanti: Innebär att vi åtgärdar kostnadsfritt om städningen ej överenstämmande med avtal.

KOSTNADSFÖRSLAG – OFFERT

Kostnadsfritt

Vi erbjuder ett kostnadsfritt kostnadsförslag/offert, efter att vi utfört vårt kostnadsfria hembesök

PRIS & BETALNING

Vanligtvis fast pris

Det mest förekommande för våra tjänster är fast pris. Beroende av tjänst exempelvis vid tungtransporter kan pris/tim förekomma. Betalning efter utfört arbete.

SJÄLV TÖMMA DÖDSBO & HEM?

Medans du funderar kanske vi hunnit göra allt klart!
Att själv på sin fritid tömma ett dödsbo alt. hem exempelvis vid äldreflytt innebär, inte för sällan, en stor arbetsinsats och inte minst är det tidskrävande. Flera helger kan bestå av sorterande, packande och transporterande om man inte tar ut semesterdagar för att klara uppgiften under veckans arbetsdagar. När det äntligen är tömt å klart så långt, kvarstår ofta städningen av dödsboet………

HJÄLP MED TÖMMA DÖDSBO & HEM

Kontakta Oss, vi hjälper dig?
Vill du ha hjälp med att tömma ett dödsbo i Stockholm med omnejd eller för t ex tömning av lägenhet vid en äldreflytt eller inför en utlandsflytt kontaktar du oss. Vi kommer överens om en tidpunkt för ett kostnadsfritt besök i det aktuella dödsboet alt. bostaden.

TÖMMA ETT DÖDSBO I STOCKHOLM? – BOKA ETT HEMBESÖK!

Kostnadsfritt hembesök

Dödsbon, hushåll alla är unika och vårt hembesök går till så här:

KONTAKTA OSS
För ett kostnadsfritt hembesök

Du Kontaktar Oss för en kostnadsfri konsultation av ert dödsbo alt. hem och vi kommer överens om en tidpunkt för ett möte i det aktuella dödsboet alt. hem.

VI TRÄFFAS I ERT DÖDSBO ALT. HEM
Tillsammans går vi igenom vad som ska utföras

Med detta möte går vi tillsammans igenom dödsboets lösöre, bohagets omfattning, hantering och vilken tjänst/vilka tjänster som kommer att bli aktuella. Därefter överlämnar vi ett kostnadsförslag.

HELHETSLÖSNING ELLER TJÄNSTER EFTER BEHOV
Tjänst efter behov och önskemål

Helhetlösning är en paket lösning där alla tjänster ingår. Från att tömma till att städa dödsboet, bostaden. Om det avses att exempelvis endast tömma dödsboet eller endast en dödsbostädning väljer du det som en enstaka tjänst, helt å hållet efter behov och önskemål. Vi skräddarsyr din tjänst(er) utifrån dina behov och rådande situation.

ÅTERBRUK
Bohag och lösöre till återbruk

Om önskas utför vi transport av lösöre bohag till någon typ av återbruk. Om RUT-avdraget ska bli tillämpligt måste denna typ av transport ske samtidigt med flytt till ny bostadsadress. Och därmed gäller ej RUT för att tömma dödsbo.

ÅTERVINNING
Grovsopor till ÅVC

Av det lösöre, bohag som enligt överenskommelse inte är i ett skick för ett återbruk, sker bortforsling till återvinning, ÅVC, där allt kommer hanteras på bästa miljövänliga sätt. Denna transport ger ej rätt till RUT-avdrag.

TUNGTRANSPORT
Extra tungt gods

Om extra tunga föremål är tänkt att ingå i tjänsten och som avses hanteras som tungtransport, är det väsentligt för oss att det framgår under detta möte för vår planering gällande dess hantering och transport.

MAGASINERING
Vi ordnar allt

Vi ordnar allt med hantering och transport av gods om magasinering ska ingå i tjänsten. Tillsammans går vi igenom vilket bohag som avses samt till vilken adress för magasinering.

KÖPER DÖDSBO
Om du vill sälja – Om vi vill köpa

Om du vill sälja bohag/lösöre ur dödsboet eller exempelvis vid äldreflytten och om du valt vår helhetslösning alt. tömning av dödsbo, hem/äldreflytt som enstaka tjänst, kan vi erbjuda en kostnadsfri värdering av bohag och enstaka föremål. Vi utför uppköp av lösöre alt. bohag och enstaka föremål beroende på dess andrahandsvärde samt hur stor efterfrågan för vidare försäljning.

DÖDSBOSTÄDNING & FLYTTSTÄDNING
Städning av dödsbo & hem

Behovet av städning, avseende dödsbon och vid äldreflytt, kan av många olika skäl, och med tiden som gått, variera stort. Exempelvis långvarig sjukdom och åratal med undermålig städning utförd av hemtjänst. Utifrån vad som kommer att hända med bostaden härnäst t ex om den ska säljas eller återlämnas till hyresvärd går vi tillsammans igenom hur omfattande städning som blir behövlig utirån bostadens skick och hur tidigare underhållen med städning. Läs mer om dödsbostädning och Läs mer om flyttstädning

START- OCH SLUTDATUM
För vår planering

Start- och slutdatum bör fastställas i samband med detta möte eller under de närmsta dagarna för vår planering av tjänsten till utfört och klart arbete.

OFFERT
Efter 1-2 dagar
Vanligen 1-2 dagar efter detta möte, för en ordinär bostad med en mindre mängd för värdering, erhåller ni ett kostnadsförslag/offert.

PRIS
Fast pris mest förekommande

Vi tillämpar fast pris alternativt pris/timme beroende på vilken tjänst som avses. Vanligast förekommande för att tömma dödsbo är fast pris. Vid speciella transporthanteringar t ex för tungtransport kan även pris/timme förekomma.

TÖMMA DÖDSBO & HEM MED HELHETSLÖSNING

Allt i ett paket

Med vår helhetslösning – paketlösning – utför vi alla tjänster behövliga för att tömma dödsbo i Stockholm.
För att tömma dödsbo Stockholm & hem med helhetslösning erbjuder vi följande:

HELHETSLÖSNING
Med vår helhetslösning så får du alla tjänster i ett färdigt paket. Allt från att tömma dödsboet eller ett hem, bortforsling till återbruk och återvinning, städning med kvalitetsgaranti. Kostnadsfri konsultation, värdering av lösöre och bohag.

TÖMNING OCH BORTFORSLING
Vid tömning av dödsbo resp. bostad måste allt lösöre/bohag sorteras inför återbruk resp. återvinning. Därefter sker bortforsling av allt bohag/lösöre och grovsopor. Magasinering om önskas.

ÅTERBRUK – VÄLGÖRENHET, AUKTION
Finns det lösöre/bohag som ni vill lämna till återbruk exempelvis auktion utför vi den transporten om önskas.

ÅTERVINNINGSCENTRAL, ÅVC – GROVSOPOR
Vid ÅVC måste grovsopor sorteras och läggas i rätt container enligt ÅVC:ens föreskrifter. ÅVC:er tar tippavgift av företag ca 900-1200 kr/tippning som ingår i tjänsten tömma dödsbo alternativt hem, vid offert.

MAGASINERING
om du har lösöre alt. bohag som du vill magasinera hos ett förråds-företag för att exvis hantera vid senare tillfälle. Vi ordnar allt från packning, transport till placering av godset i förrådet vid det magasinerings-företag du valt.

TUNGTRANSPORT
I händelse av att extremt tunga föremål avses ingå i tjänsten, hanterar vi tungtransporten med förflyttning och transport.

DÖDSBOSTÄDNING & FLYTTSTÄDNING AV HEM
Städningen av dödsbo Sthlm och bostad resp. vid äldreflytten utförs enligt  beställning och överenskommelse. ETT RENT HEM vill leverera bästa resultat och vi erbjuder KvalitetslitetsGaranti med Nöjd-Kund-Garanti för din trygghet.
Läs mer om dödsbostädning & flyttstädning

VÄRDERING LÖSÖRE & BOHAG – KÖP
I samband med helhetslösning erbjuder en kostnadsfri värdering av det som är vidare säljbart ur dödsboet och hem. Vid intresse kan vi utföra uppköp.
Det innebär en långt snabbare hantering av bohagets försäljning och därmed avvecklingen av dödsboet alt. hem jämfört med då du själv ska transportera gods till auktion och bevaka, samt ev. hämtning och transport av det som inte blev sålt.

TÖMMA DÖDSBO & HEM MED RUT-AVDRAG?

När gäller RUT-avdraget för dödsbo & ”vanligt hem”?

Tömma dödsbo & dödsbostädning – Ej rätt till RUT-avdrag.
Dödsbon: Ett dödsbo är en juridisk person och har därmed ej någon rätt att nyttja skattereduktionen, RUT-avdraget, enligt Skatteverket. Därför använder vi också ”Dödsbotömning” och ”Dödsbostädning” i texten på ETT RENT HEM`S hemsida  i samband med tjänster gällande dödsbon.

Flytthjälp & flyttstädning – Rätt att nyttja RUT-avdrag.
”Vanligt hem”: Ett hem, som INTE är en juridisk person, har rätt att nyttja skattereduktionen, RUT-avdraget i enlighet med Skatteverkets regler för RUT. RUT-avdraget avser arbetskostnaden för exempelvis städning, flyttstädning och flytthjälp.

Ett undantag finns för dödsbo:
Tjänst som utförts före dödsfallet, kan dödsboet få rätten att nyttja RUT-avdraget.
Mer information gällande Skatteverkets regler för dödsbon finner du på skatteverket.se.

Bohagstömning:
Om du ska tömma en bostad som inte är en flytt till en annan bostad utan transport går till återvinningscentral, erbjuds inget RUT-avdrag enl. Skatteverkets regler
Mer information om Skatteverkets regler gällande RUT för flytthjälp finner du på skatteverket.se.

VAD KOSTAR DET ATT TÖMMA ETT DÖDSBO?

Dödsbotömning & Bohagstömning

Här är en enkel beskrivning på vad som avgör priset för att tömma dödsbo alternativt bohagstöming:

Tömning dödsbon, hem och vid äldreflytt
Hur mycket som ska tömmas från skåp, garderober, byråer, bokhyllor och andra förvaringsutrymmen, även kartonger, påsar  måste tömmas för sortering. Samt vinds- och källarutrymmen med eller utan trappor eller hiss.

Yttre miljöer
Exempelvis tömning och städning av bodar, gäststugor, andra typer av uthus, trädgårdsarbeten, etc.

Transporter och avgifter
Tid/avstånd för transporter, om transport till flera destinationer, lasta av/sortering. Företag måste betala tipp-avgifter vid ÅVC, 800-1200 kr/tipp.

Sortering & Packning
Tidsåtgång för sortering, packning av lösöret/bohaget inför lastning och transport.

Lasta och avlasta
Hur nära resp. långt ifrån bostaden kan transportbilen placeras inför lastning. Hur mycket bohag, stora/tunga möbler. Hiss/ej hiss, antal trappor etc. Avlastning vid exempelvis ÅVC innebär oftast väntetid och de sorterade grovsoporna ska placeras på avsedd plats.

Transport & Magasinering
Planering och hanteringen av extra ordinärt tunga och skrymmande föremål inför förflyttning och transport. Exvis piano, kassaskåp eller andra extraordinärt tunga möbler, byggmaterial etc. Om magasinering, transport samt godsets hantering inför transport och hantering på plats i förråd.

Städning dödsbo och hem
Som tidigare nämnts är bostadens skick och behov m.m avgörande faktorer och vilken typ av städning som avses och därmed arbetsinsatsen.

NÄR DET HAR HÄNT – HUR HANTERA DÖDSBOET?

BOUPPTECKNING – Dödsbo

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning är utförd?
Bouppteckningen ska visa hur tillgångarna och skulderna såg ut vid dagen för dödsfallet (20 kap. 4 § brottsbalken). Ingen av arvingarna har rätten att ta egendom från dödsboet innan bouppteckningen är utförd. Att tömma dödsboet på dess lösöre, bohag innan utförd bouppteckning betraktas som bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken) eller förskingring (10 kap. 1 § brottsbalken). Det är inte tillåtet att tömma dödsbon eller att plocka något ”här å där” av lösöret/bohaget innan bouppteckning har utförts. Är ett brottsligt beteende och därmed straffbart.

Bouppteckning
En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen samt den efterlevande makans/makens tillgångar och skulder. Samt fastställer vilka som är arvingar.

Vem kan göra en bouppteckning ?
Bouppteckning kan göras privat. Då ska en av de efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.
Bouppgivaren ska utse två förrättningsmän som ej har rätt att ärva den avlidne. Förrättningsmännen intygar att allt blivit riktigt antecknat samt att tillgångar har värderats efter bästa förstånd.
Om utomstående förvaltar dödsboet exempelvis boutredningsman eller testamentsexekutor kan inte densamma agera som förrättningsman.

Bouppteckning till Skatteverket
Inom fyra månader efter dödsfallet ska bouppteckningen, i original plus en vidimerad kopia, vara Skatteverket tillhanda.

Dödsboanmälan kan ersätta bouppteckningen
Med en dödsboanmälan kan dödsboet erhålla ekonomiskt bidrag gällande kostnader för bouppteckning och begravning etc.
Och det kan ske när den avlidna personen saknar tillgångar som täcker begravningskostnader och andra kostnader som ska betalas av dödsboet.
Om så är fallet kan dödsboet vända sig till socialkontoret i hemkomunen för att ansöka om dödsboanmälan.

Efterlevande maka/make
Tänk på att även tillgångar och skulder som hör till efterlevande maka/make också skall tas med i bouppteckningen på exakt samma sätt som för den avlidne

Testamente
Om testamenten finns eller liknande (äktenskapsförord, tidigare bouppteckning efter avliden maka/make) så skall en kopia vidimeras och läggas till i bouppteckning skatteverket.

Försäkringar
Försäkringar som kan utfalla måste också tas med bouppteckningen och försäkringsbolagets bouppteckningsintyg skall bifogas. I försäkringsbolagets intyg framgår det hur beloppet skall hanteras i bouppteckningen. Det kan vara så att för vissa försäkringar ska endast beloppet noteras och inte tas med i den totala tillgången.

Läs mer om Bouppteckning

ATT TÄNKA PÅ VID DÖDSFALL

Dödsbo är en juridisk person
Den dag som en person avlider kommer allt som personen ägde, tillgångar, skulder, avtal att övergå till ett dödsbo som blir en juridisk person.

Banken och dödsboet
Banken erhåller information via offentliga register att kunden har avlidit. Eller att anhörig meddelar banken.
Vissa tjänster avslutas automatiskt av banken exempelvis kort, internetbank, betalservice, e-legitimation, kontokrediter.

Dödsfallsintyg med släktutredning
Banker kräver dödsfallsintyg med släktutredning som visar vem eller vilka som är dödsbodelägare med rätten att företräda dödsboet.
Intyget tillhandahålls av Skatteverket. Om maka/make eller registrerad partner avser att hämta ut försändelser, kräver postombudet dödsfallsintyg med släktutredning.
När bouppteckning är klar övergår bouppteckningen som legitimationshandling och intyget behövs ej längre.

Vårdnadsintyg
Är behövligt då utomstående ska kunna hämta ut försändelser såsom brev och paket till dödsboet. Intyget skrivs ut av begravningsbyrån och är giltigt i 4 månader efter dödsfall, innan dödsboanmälan eller bouppteckning är klar.

Fullmakt dödsbo
Om man vill att någon enskild person ska representera alla dödsbodelägarna, måste han eller hon ha en fullmakt. Fullmakten för dödsbo kan t ex handla om att avsluta konton, autogiron, sälja värdepapper eller fastigheter.

Fullmakt från alla dödsbodelägare
Om det finns flera dödsbodelägare kan det vara lämpligt att gemensamt utse en representant för dödsboet av praktiska skäl för att kunna hantera de första uppgifterna exempelvis banken, avsluta el-avtal, autogiron m.m. Den utvalda personen ska ha en skriftlig fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Fullmakten ska kunna visas upp i original.

Fullmakt innebär förpliktelser
Den person som innehar en fullmakt ska fullfölja sitt uppdrag enligt de ramar fullmakten anger.

Ingående Balans
Den ingående balans som dödsboet lämnat efter sig är en redovisning av tillgångar och skulder vid dödsdagen.
– Du ska få en redovisning av banken om saldobesked med upplupen ränta.
– Fonder och andra värdepapper redovisas enligt hur marknadsvärdet var på dödsdagen.
– Fastighet redovisas taxeringsvärdet för året före dödsfallet.
– Bostadsrätt värderas till föreningens deklarationsvärde per dödsdagen genom att ett intyg utfärdas där detta framgår.
– Alla löpande skulder ska tas med, såsom telefon, prenumerationer, eventuell färdtjänst och vårdkostnad, begravningskostnader.

Läs mer om Vid dödsfall