Fönsterputsning Stockholm

FÖNSTERPUTSNING STOCKHOLM

Rena fönster idag? – Kanske dags för fönsterputsning Stockholm!
För din villa, lägenhet eller radhus
Fast pris med garanti och RUT-avdrag

FÖNSTERPUTSNING STOCKHOLM

ETT RENT HEM erbjuder fönsterputsning Stockholm till fast pris för lägenhet, villa och radhus:

Lägenhet – Grundpris per antal rum.
Villa & radhus – Grundpris per antal fönsterrutor.

Grundpris: Avser inåtgående standardfönster, normalt nedsmutsade fönster.
Tillägg: Gäller avvikelser från standard, ex vis spröjsade rutor och följer prislista för tillägg.
Du kan även beställa exempelvis karmtvätt, rengöring av persienner etc som tilläggstjänst.

Grundpris avser följande:

Inåtgående fönster
Standardfönster
Normalt underhållna med fönsterputs
Enligt gällande prislista

Ett Rent Hem tillhandahåller material för fönsterputsning.
Kunden håller med stege anpassad till fönstrens höjd.

Grundpris lägenhet

Grundpris beräknas per rum och köket räknas som ett rum.
1 rum     320:-
2 rum     380:-
3 rum     480:-
Ink. moms med RUT-avdrag

Priser angivna ovan avser 4-sidig (2-glas) fönsterputs, normalt underhållna med fönsterputs (dvs ej efter fasadarbeten/renoveringsarbeten.

Grundpris – villa & radhus

2-sidig    45:- / fönsterruta (=fönsterbåge)
4-sidig    55:- / fönsterruta (=fönsterbåge)
6-sidig    65:- / fönsterruta (=fönsterbåge)

Priser angivna ovan är ink. moms med RUT-avdrag.

Tillägg

Ex vis fasta spröjs
Pris per spröjs om 1-sidig; 3:-/spröjs
Pris per spröjs om 2-sidig; 6:-/spröjs
– t.om 4 spröjs 24:-/fönsterglas/2-sidig
– t.om 8 spröjs 48:-/fönsterglas/2-sidig.

Priser ovan angivna är ink. moms och ink. RUT-avdrag.

Ingår ej i grundpris

  • Avvikelser från standardfönster ex vis spröjsade fönster, pris varierar med antalet spröjs
  • Hårt nedsmutsade fönster (ej underhållna med fönsterputs).
  • Efter renovering
  • Efter utförda fastighets-/fasadrenoveringar
  • Kalkavrinningar från fastigheten/fasaden (kräver speciella åtgärder)

Du kan beställa till tilläggstjänster för bland annat rengöring av persienner, karmtvätt och nischtvätt.

INFÖR FÖNSTERPUTNING

För att vi skall komma åt och utföra fönsterputsen:

  • Att blomkrukor och annat är bortplockat från fönsterbrädor, gardiner är nedtagna om de hindrar arbetet etc.
  • Att skjuta undan möblemang som förhindrar arbetets utförande eller bör skyddas etc.
  • Att meddela oss om det ev finns skador på fönster exv repor eller andra brister etc.
  • Om fönster ej går att öppna, utförs fönsterputsningen på de sidor och ytor som är tillgängliga.

OLIKA TYPER AV FÖNSTER

STANDARDFÖNSTER
Ett standardfönster är ca 1,2kvm. Om du har fönster som är lite större, typ ca 1 eller 2dm eller så, hit eller dit, än standardfönster så har det ingen betydelse prismässigt. Sist på sidan kan du se mer hur vi räknar fönster.

Större fönster än standardfönster finns det många varianter av. Dagens Utbud av olika fönstertyper är enorm då innovation och design av egnahem och andra fastigheter möter inga gränser.

RESTRIKTIONER GÄLLANDE FÖNSTERPUTSMEDEL
Fönsterglas kan bestå av olika kvalité som innebär att vissa typer av fönsterglas skall endast putsas med vatten, eller att det inte får användas en viss kemikalie vanligt förekommande i fönsterputsmedel. Dessa typer av fönsterglas kan förekomma där renovering av fönster skett i äldre fastigheter samt förekommande i nya moderna fastigheter.

Det är därför av vikt att du som kund känner till om din bostad är utrustad med fönster med den typ av fönsterglas som innehar restriktioner beträffande fönsterputsmedel etc. samt att detta meddelas i samband med beställning av fönsterputs.

Information om dessa fönsterglas ges av producent/entreprenör för fönsterbyte/bostadsrättsföreningen/hyresvärd etc.

HUR VI RÄKNAR ”FÖNSTER”

”ETT FÖNSTER”
I vardagligt tal sägs ofta ”ett fönster” som då oftast avses hela fönstermodulen. När vi putsar fönster och ger offert på fönsterputs så räknar vi det antal fönsterglas (fönsterrutor) som skall putsas.

Först en liten förklaring vad som vanligen är ett fönsterglas, i fönsterputssyfte:
1 FÖNSTERBÅGE = 1 FÖNSTERGLAS (fönsterbåge = karmen runt fönsterglast)
2 FÖNSTERBÅGAR = 2 FÖNSTERGLAS
3 FÖNSTERBÅGAR = 3 FÖNSTERGLAS… OSV.

FÖNSTERBÅGE
Fönsterbåge=fönsterkarm som omger fönsterglaset dvs fönsterglaset är fästad i fönsterbågen eller i vardagligt tal fönsterkarmen.
1 Fönsterbåge omger 1 fönsterglas (fönsterruta)
Alltså, när du öppnar ditt fönster så är det själva fönsterbågen/-arna som öppnas.