Vid dödsfall

VID DÖDSFALL

VID DÖDSFALL – VÅRDINRÄTTNING ELLER HEMMET

DÖDSFALL – VÅRDINRÄTTNING
Ansvarig läkare/sjuksköterska ska utföra undersökning och läkare dödförklarar den avlidna och utfärdar dödsbevis och dödsorsaksintyg samt ansvarar för att dödsbeviset skickas, senast första vardagen efter dödsfallets konstaterande, till Skatteverket (folkbokföringen) där dödsfallet registreras med ledning av dödsbeviset och även dödsorsaksintyg som inom fyra veckor inkommit till Socialstyrelsen. Med andra ord erhåller du här all den initiala hjälp från sjukvården.

DÖDSFALL – HEMMET
Om dödsfall skett i hemmet måste alltid läkare tillkallas, från sjukhus, hemsjukvård eller primärvård, för konstaterandet av dödsfallet, utfärdandet av dödsbevis och intyg om dödsorsaken samt att du får vidare information. Du kan alltid ringa larmnumret 112 eller 1177 till Vårdguiden för att erhålla information hur du ska gå till väga i enlighet med just din situation.
Om oväntat dödsfall skett utanför vårdinrättning ex.vis i hemmet ska man i första hand ringa ambulans på larmnumret 112. Ambulanspersonalen kontaktar vanligen polisen som i sin tur tar ställning, på plats, om ev. brott begåtts.

TRANSPORT – VID DÖDSFALL

TRANSPORT SJUKVÅRDENS ANSVAR
Sjukvården ansvarar för transport till bårhus oavsett dödsfallet har skett på sjukhus, äldreboende, i hemmet eller på annan plats. Vanligtvis tar Sjukvården ut en avgift för bårtransporten och att avgiften debiteras genom anlitad begravningsbyrå.
Vid dödsfall i hemmet har närstående rätt att själv välja om man vill ta hand om det som behövs utföras med den avlidne ex.vis svepning och att lägga ned i kistan.

TRANSPORT ANHÖRIGAS ANSVAR
Därefter är det de anhörigas ansvar att hämta den avlidna i kista och transportera till ett bisättningsrum (förvaringslokal för kistor) vanligtvis beläget i anslutning till kyrka/kapell eller krematorium. För normalfallet utförs transporten av begravningsbyrån, på uppdrag av de anhöriga.

BEGRAVNING INOM 1 MÅNAD

En begravning (gravsättning alternativt kremering) ska enligt den svenska begravningslagen vid normalfallet ske inom en månad efter dödsfallet. Därför bör en tid bokas med en begravningsbyrå redan inom några dagar efter dödsfallet.

ATT TÄNKA PÅ OM DEN AVLIDNE VAR ENSAMSTÅENDE

Om djur finns hemma ska de tas om hand.
Mat ur frys och kyl slängs.
Alla fönster stängda och om radhus/villa kolla alla övriga dörrar ex.vis källare etc.
Uppsägning av hyresavtal ex.vis hyreslägenhet, garage och andra typer av lokaler.
Försäkringar, bankkonton.
Andra anhöriga, vänner, arbetsgivare som bör kontaktas.
Finns testamente.