Villkor

VILLKOR

Villkor och information kring våra tjänster

ALLMÄNNA VILLKOR

FÖRSÄKRINGAR
– ETT RENT HEM har företagsförsäkring där ansvarsförsäkring ingår, hos if.
– KUNDEN har hemförsäkring.

BESTÄLLD / BOKAD TJÄNST
–  I samband med att du beställt din tjänst godkänner du också våra villkor.
– Är bindande i samband med att kunden erhållit bokningsbekräftelse för bokad tjänst.

AVBOKAD BESTÄLLD/BOKAD TJÄNST – AVBOKNINGSAVGIFT
– Avbokningsavgift 50 % av fakturabeloppet debiteras. För RUT-tjänster är avbokningsavgiften 50 % av fakturans 100 % dvs fakturabeloppet + RUT-delen.
– Avbokning 2 dagar eller senare före tjänstens utförande datum debiteras 100% av fakturabeloppet detsamma gällande för RUT-avdraget för RUT-tjänster.

NÖJD-KUND-GARANTI
– 
Om brist(er) i städning ska kunden skyndsamt kontakta angiven kontaktperson för snabbast möjlig åtgärd.

TRASIG INREDNING
Om trasig inredning förekommer som försvårar/förhindrar arbetets utförande eller riskerar att förvärra skadan kommer ETT RENT HEM utesluta arbetsmomentet av detta område.

KUNDENS ANSVAR
Att meddela ETT RENT HEM innan städning påbörjas om följande:
– Ytor, exvis bänkskivor, golv etc som ej skall utsättas för något speciellt rengöringsmedel eller specifik kemikalie vanligt förekommande i rengöringsmedel.
– Vid fönsterputs där vissa kemikalier/fönserputsmedel ej får användas eller om endast vatten får användas vid fönsterputs.
– Information angående underhåll/rengöring av material finns alltid hos leverantören/producenten eller erhålls i samband med inköpet, eller från Brf/hyresvärd.
– ETT RENT HEM ”står ej risken” vid utebliven information och ingen ersättning betalas ut.

BOSTADENS SKICK KUNDENS ANSVAR

– Att bostaden är i sådant skick att tjänsten kan utföras utan risk för liv och hälsa för den som utför tjänsten.
– Vid försummelse av bostadens underhåll som innebär risk för liv och hälsa för den som utför tjänsten, Kommer ETT RENT HEM antingen helt utesluta det aktuella riskområdet eller avbryta uppdraget omedelbart, priset/faktura förblir oförändrat.
– ETT RENT HEM ”står ej risken” för ev. uppkomna skador pga försummat underhåll av bostad/annat som omfattas av beställarens/köparens/bostadsägarens ansvar.

FRAMKOMLIGHET TILL KUND
Om din adress ej ingår i GPS, taxikarta eller om gatunamn ej monterats på fastighetsfasader som inträffar vid nybyggda bostadsområden, skall kunden ange detta vid beställning av tjänst. Om parkeringsmöjligheter är obefintliga vid gällande adress såsom vid nybyggnadsområden eller annan orsak (gäller ej innerstan), skall kunden ange detta vid beställning.

FORCE MAJOR
Är ETT RENT HEM fri från ansvar och ingen ersättning utgår.

VID SJUKDOM
Erbjuder ETT RENT HEM ombokning av tjänst eller ersättare/vikarie om möjlighet finns. Om varken ombokning eller ersättare/vikarie av någon anledning ej går att uppfylla förbehåller sig ETT RENT HEM rätten att avboka tjänsten och ingen ersättning utgår.

VILLKOR – SPECIFIKT FÖR TJÄNSTER

STANDARDAVTAL AVSER FÖLJANDE:

Gäller flyttstädning, visningsstädning & storstädning. (Gäller ej dödsbostädning – städningens omfattning avgörs per bostad).

 • Standardavtal är gällande om inte annat angivits i avtal/bokad tjänst.
 • Fast pris, pris/kvm enl. tabell, grundpris.
 • Bostadsytan, ej biutrymmen
 • Max takhöjd 3 m.
 • Ett (1) plan
 • Normalt nedsmutsad bostad dvs normalt underhållen med städning
 • Fungerande vatten, varmt och kallt, problemfritt avlopp (inga arbeten i fastigheten pågår med avstängt vatten/avlopp/el som följd).
 • Kundens ansvar att fönster öppnings-/stängbara.
 • Kyl/frys drar vi ej ut.
 • Inga hantverksmässiga moment utförs för att tjänsten skall kunna utföras dvs Ej demontering/montering för att möjliggöra åtkomlighet för tjänstens utförande
 • De enheter/moduler som skall omfattas av städningen skall vara åtkomliga och öppningsbara med handkraft exv. fönster/skåp/lådor/dörrar eller andra öppnings-/stängbara enheter, i annat fall utförs endast de moment som är möjliga att utföra eller utesluts helt och omfattas ej av garantin
 • Om städningen är beställd för att utföras sent på kväll/under natten är det kundens ansvar att säkerställa att det är tillåtet enligt fastighetsägare/Brf stadgar.
 • All fast belysning exvis kök, badrum, förråd etc ska fungera,
 • Kyl och frys avfrostade och avstängda.
 • Bostaden skall vara TOM.

VISNINGSSTÄDNING & STORSTÄDNING
Standardavtal med följande tillägg:

 • Fungerande belysning i samtliga rum som omfattas av visningsstädningen resp. storstädning.

INGÅR EJ I STANDARDAVTAL GRUNDPRIS

Gäller flyttstädning, visningsstädning & storstädning

 • våttorkning av väggar/tak
 • Avfrostning kyl/frys
 • Rengöring av persienner
 • Fönsterputs av inglasad balkong
 • Fönsterputs av uterum/veranda/terrass
 • Rengöring av kamin, kakelugn, öppen spis
 • Borttag av tavelkrokar eller andra spikar/skruvar i vägg/andra ytor
 • Borttag av olika typer av tejp, klistermärken
 • Borttag av hyllpapper i skåp/lådor/garderober
 • Flytta runt bohag/leksaker/annat löst från golv för städningens utförande (gäller visningsstäd)
 • Fogrengöring av hela väggar/rum
 • Hantverksmässiga arbeten.
 • Demontering/montering exvis badkar, ugnsluckans glas eller annat för tjänstens utförande.
 • Trädgårdsarbeten
 • Biutrymmen: Garage, vind, källare, Pool, Bastu, Veranda, Terrass, Uthus, Förråd eller andra utrymmen som ej inräknas i bostadsyta.

Det som inte ingår i grundpris  kan du oftast beställa som TILLÄGGSTJÄNST och kan därmed beställas separat om mer hjälp önskas.

UTFLYTT EJ UTFÖRD INFÖR FLYTTSTÄDNING

Om utflyttning av bostad, som skall omfattas av flyttstädning, ej utförd vid ETT RENT HEM´S ankomst, gäller följande:

 • ETT RENT HEM väntar 30 min. Om utflyttning därefter fortfarande ej helt utförd kommer endast fönsterputs erbjudas om det är möjligt att utföras, Pris/faktura för den beställda tjänsten förblir oförändrad
 • Om fönsterputs ej heller går att utföra pga att utflyttning av bostad fortfarande pågår kommer debitering av fullt pris ske för den beställda tjänsten utan att något moment av flyttstädning utförts
 • Om annan överenskommelse kommer till stånd såsom att flyttstädning utförs samtida med utflyttning kommer flyttstädningen endast att utföras där det är möjligt. Inga garantier gäller, pris/faktura för den beställda tjänsten förblir oförändrad

INFÖR TÖMNING AV DÖDSBO/HEM

Om delar av bohag/enstaka föremål kommer att finns kvar i bostaden under arbetets gång med tömning, ska samtliga bohag/föremål vara väl märkta och samlade på en och samma plats samt ha meddelats ETT RENT HEM innan arbetet med tömming påbörjats. Om så inte är fallet och något av bohag/föremål ingått i tömningen kommer ingen ersättning utgå.

SKATTEREDUKTION – RUT-AVDRAG

ETT RENT HEM erbjuder hushållsnära tjänster i enlighet med skatteverkets anvisningar som innebär rätten att erhålla RUT-avdrag.
Det är ett personligt ansvar, kundens ansvar, att införskaffa nödvändig information gällande skattereduktionen dvs RUT-avdraget för den som tänkt att nyttja den.
Vid uteblivet RUT-avdrag såsom vid fullt utnyttjat RUT-avdrag debiterar ETT RENT HEM kunden det resterande belopp dvs RUT-avdraget.

BETALNINGSPÅMINNELSE

Vid obetald betalningspåminnelse till ETT RENT HEM, gällande tidigare utförd tjänst, samt ytterligare tjänst är beställd har ETT RENT HEM rätten att avboka den kommande tjänsten, om inte betalning av påminnelsen inkommer enligt gällande datum.

UPPEHÅLL OCH UPPSÄGNING AV ABONNEMANG

UPPEHÅLL
Kan göras närhelst och förutom vid semester 2 ggr per år. 5 arbetsdagar innan den aktuella servicedagen vill vi veta om den ev. förändringen. Du kan ”pausa” exv vid semester etc.

UPPSÄGNING
Minst 15 arbetsdagar.

BINDNINGSTID

Vi har ingen bindningstid på våra tjänster.

AVBESTÄLLNING

Avbeställning görs till info@ettrenthem.se.
Vid avbokning av beställd tjänst debiteras 50 % av fakturabeloppet. För RUT-tjänster gäller avbokningsavgift 50 % av fakturans 100 % dvs avbokningsavgift 50 % på RUT-delen, skattereduktionen.
Avbokning 2 dagar eller senare före tjänstens utförande datum debiteras 100% av fakturabeloppet detsamma gällande för RUT-avdrag för RUT-tjänster.