Garanti

ETT RENT HEM GARANTERAR

 • Att din köpta tjänst är korrekt utförd och överensstämmande med avtal/överenskommelse/beskrivning.
 • Kvalitetsgaranti på våra städtjänster.
 • Tystnadsplikt.
 • Att dina e-mail ej säljs vidare till tredje part.
 • Att dina personliga uppgifter ej delas med obehöriga, eller säljs vidare till tredje part.

STÄDNING MED KVALITETSGARANTI

KVALITETSGARANTI – NÖJD KUND GARANTI

 • Då våra tjänster och resultat alltid skall vara överensstämmande med avtal/beskrivning/överenskommelse kan Ett Rent Hem erbjuda 100 % kvalitetsgaranti – Nöjd Kund Garanti
 • Om resultatet inte motsvarar avtal/beskrivning/överenskommelse åtgärdar Ett Rent Hem det inträffade kostnadsfritt.
 • Besiktning av flyttstädning utförs senast 2 dagar efter slutförd flyttstädning och FÖRE nyinflytt.

OMFATTAS EJ AV KVALITETSGARANTIN

 • Slitage, nötning och missfärgningar av olika ytor efter möblemang, tavlor och annan inredning.
 • Eventuella färgskillnader uppkomna på olika ytor efter rengöring pga tobaksrökning (nikotin), sot/färgpigment som färgat in sig exv på målade/plastade ytor.
 • Fönsterputs som ej går att utföra till fullo exempelvis pga:
  – igenmålade skruvar och fönster går ej öppna/öppnas upp helt.
  – fasta inventarier/inventarier som förhindrar fönstrets öppning.
  – trasiga rutor eller på annat sätt förhindrar fönsterputsen utförande.
  – fönsterputs from -1 grad C eller lägre.

REKLAMATION

 • Skall utföras SENAST TVÅ DAGAR efter servicetillfället.
 • Senare än två dagar beaktas ej.
 • ska ske skriftligen till info@ettrenthem.se där det framgår vad som ej är till fullo utfört. EJ BILDER.
 • Vi följer ARN, allmänna reklamations nämnden.