Garanti

KVALITETSGARANTI – NÖJD KUND GARANTI

 • Då våra tjänster och resultat alltid skall vara överensstämmande med avtal/beskrivning/överenskommelse kan Ett Rent Hem erbjuda 100 % kvalitetsgaranti – Nöjd Kund Garanti
 • Om resultatet inte motsvarar avtal/beskrivning/överenskommelse åtgärdar Ett Rent Hem det inträffade kostnadsfritt.
 • Besiktning av flyttstädning utförs senast 2 dagar efter slutförd flyttstädning eller före nyinflytt.

OMFATTAS EJ AV KVALITETSGARANTIN

 • Slitage, nötning och missfärgningar av olika ytor efter möblemang, tavlor och annan inredning
 • Eventuella färgskillnader uppkomna på olika ytor efter rengöring pga tobaksrökning (nikotin), sot/färgpigment som färgat in sig exv på målade/plastade ytor.
 • Fönsterputs som ej går att utföra till fullo pga fönster ej går att öppna ex vis. igen målade skruvar, fasta inventarier/inventarier som förhindrar fönstrets öppning, trasiga rutor eller på annat sätt förhindrar fönsterputsen utförande

REKLAMATION

 • Skall utföras SENAST TVÅ DAGAR efter servicetillfället för att kvalitetsgarantin skall gälla
 • Senare än två dagar beaktas ej
 • Anmäls till info@ettrenthem.se eller till 0707-33 99 87

ETT RENT HEM GARANTERAR

 • Att din köpta tjänst är korrekt och överensstämmande med avtal/överenskommelse/beskrivning
 • Kvalitetsgaranti på våra tjänster
 • Tystnadsplikt
 • Att dina e-mail ej säljs vidare till tredje part.
 • Att dina personliga uppgifter ej delas med obehöriga, eller säljs vidare till tredje part